Drøftelsesemøte i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold

Tidspunkt
12.05.22 kl 18:00 - 12.05.22 kl 20:00
Påmeldingsfrist
05.05.22
Sted
Digitalt på Teams
OSLO

Om arrangementet

FLT inviterer til Drøftelsesemøte i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold


For mer informasjon, ta kontakt med Irene Røde Frenger, telefon 952 25 731