tilbake

Grunnkurs for nye tillitsvalgte modul 1

Nødvendig opplæring om tillitsvalgtrollen og lov- og avtaleverket. Har du nylig blitt tillitsvalgt? Da er dette kurset for deg.

Tidspunkt
02.02.24 kl 16:00 - 04.02.24 kl 13:00
Påmeldingsfrist
10.12.23
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Hans Gaarders veg 15, GARDERMOEN
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
6

Om arrangementet

Forbundets grunnskolering består av tre moduler.  Når du har gjennomført Modul 1, blir du automatisk påmeldt til  2 og 3.

Modul 2 er digitalt på Teams 16.03.2024-17.03.2024.
Modul 3 skal være på Sommarøy Arctic Hotel Tromsø 27.09.2024-29.09.2024. 

Vi ønsker å inspirere deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Dette er et kurs som spesielt retter seg mot bedriftstillitsvalgte.
Kurset er en blanding av korte forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid med praktiske oppgaver, og diskusjoner i plenum. Vi bruker også en del videoer og animasjoner.

I kurset er praktiske utfordringer du kan møte som tillitsvalgt vektlagt.

NB! For å bli tildelt en plass på Grunnskolering, er det en forutsetning at deltakerne har gjennomført forbundets kurs Intro til FLT.

Tema:

Grunnskolering er obligatorisk for alle nye tillitsvalgte. Den digitale grunnskoleringen består av tre moduler, hver på to dager, til sammen seks dager.

I den første modulen får du en basis-innføring i rolle og oppgaver som tillitsvalgt, det lov- og avtaleverket du må forholde deg til, og medbestemmelse på arbeidsplassen.

I den andre modulen går vi nærmere inn på bestemte områder innen lov- og avtaleverket, organisasjonsarbeid.

Den tredje modulen vil være mer praktisk rettet opp mot de konkrete læringsmålene som er gjennomgått i modul 1 og 2.

Grunnskolering skal gi alle nye tillitsvalgte grunnleggende kunnskaper og verktøy for å fylle rollen på en god måte.

Kurset går fra kl 09:00 - kl 16:00 begge dager.

Meld deg på våre kurs her

Påmeldingsfrist 02.desember 2023


Generell informasjon om kurs:

All medlems- og tillitsvalgtskolering som arrangeres av FLT skal være gratis for deg som er medlem. Dette betyr at FLT dekker dine eventuelle reise- og oppholdsutgifter når du er på kurs – du må imidlertid fylle ut en reiseregning og levere bilag for utgiftene.

Ved fysiske kurs, sørger FLT for bestilling av opphold på kursstedet, dersom ikke annet er avtalt med oss.

Vi oppfordrer våre kursdeltakere til å søke arbeidsgiver om permisjon med lønn. Dersom dette ikke innvilges, gir forbundet et skattefritt stipend på kr 162,- pr time mot at tapt arbeidsfortjeneste er dokumentert av arbeidsgiver. Tillitsvalgte som får plass på toppskoleringskurs i regi av AOF Norge, kan søke FLT om dekning av tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet. Det samme gjelder deltakere på forbundets Grunnskolering for tillitsvalgte.  Søknad med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste sendes postkasse@flt.no