Grunnskolering for nye tillitsvalgte, modul 1, digitalt på Teams

Har du blitt tillitsvalgt og trenger opplæring? Da er dette kurset for deg.

Tidspunkt
08.05.21: kl - 09.05.21: kl
Påmeldingsfrist
24.04.21
Sted
Digitalt kurs på Teams
OSLO
Pris
Gratis

Om arrangementet

Forbundets digitale grunnopplæring består av tre moduler og du blir automatisk påmeldt alle tre moduler når du melder deg på dette kurset.
Vi ønsker å inspirere deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Dette er et kurs som spesilet retter seg mot bedriftstillitsvalgte.
Det er en forutsetning at deltakerne har gjennomført forbundets introduksjonskurs «Ny i FLT».

Kurset foregår på Teams og er en blanding av korte forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid med praktiske oppgaver, og diskusjoner i plenum. Vi bruker også en del videoer og animasjoner.

I kurset er praktiske utfordringer du kan møte som tillitsvalgt vektlagt.

Tema:

Grunnopplæring er obligatorisk for alle nye tillitsvalgte. Den digitale grunnopplæringa består av tre moduler, hver på to dager, til sammen seks dager.

I denne første modulen får du en basis-innføring i rolle og oppgaver som tillitsvalgt, det lov- og avtaleverket du må forholde deg til, og medbestemmelse på arbeidsplassen.

I den andre modulen går vi nærmere inn på bestemte områder innen lov- og avtaleverket, organisasjonsarbeid.

Den tredje modulen vil være mer praktisk rettet opp mot de konkrete læringsmålene som er gjennomgått i modul 1 og 2. Målet er å gjennomføre denne modulen fysisk.

Digital grunnopplæring skal gi alle nye tillitsvalgte grunnleggende kunnskaper og verktøy for å fylle rollen på en god måte.