Grunnskolering for nye tillitsvalgte, modul 2, digitalt på Teams

For deg som gikk modul 1 i mai: Nå kommer modul 2

Tidspunkt
28.08.21: kl - 29.08.21: kl
Påmeldingsfrist
Ikke oppgitt
Sted
Digitalt kurs på Teams
OSLO
Pris
Gratis

Om arrangementet

Dette kurset er for deg som gikk modul 1 i mai – du er allerede påmeldt.

Forbundets digitale grunnopplæring består av tre moduler og du blir automatisk påmeldt alle tre moduler når du melder deg på dette kurset.
På dette kurset ønsker vi å inspirere deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Dette er et kurs som retter seg mot bedriftstillitsvalgte.
Det er en forutsetning at deltakerne har gjennomført forbundets introduksjonskurs «Ny i FLT».
Beskrivelse

Kurset foregår på Teams og er en blanding av korte forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid med praktiske oppgaver, og diskusjoner i plenum. Vi bruker også en del videoer og animasjoner.

I kurset er praktiske utfordringer du kan møte som tillitsvalgt vektlagt.

Tema:

Grunnopplæring er obligatorisk for alle nye tillitsvalgte. Den digitale grunnopplæringa består av tre moduler, hver på to dager, til sammen seks dager.

I den første modulen fikk du en basis-innføring i rolle og oppgaver som tillitsvalgt, det lov- og avtaleverket du må forholde deg til, og medbestemmelse på arbeidsplassen.

I den andre modulen skal vi gå nærmere inn på bestemte områder innen lov- og avtaleverket,

organisasjonsarbeid.

Den tredje modulen vil være mer praktisk rettet opp mot de konkrete læringsmålene som er gjennomgått i modul 1 og 2. Målet er å gjennomføre denne modulen fysisk.

Digital grunnopplæring skal gi alle nye tillitsvalgte grunnleggende kunnskaper og verktøy for å fylle rollen på en god måte