Kortkurs med fokus på AML § 15-1

Vi inviterer til kortkurs for avdelingstillitsvalgte, og andre tillitsvalgte med behov for/ønske om kurs. Tema er Arbeidsmiljølovens § 15-1.

Tidspunkt
22.01.21: kl 11:00 - 22.01.21: kl 13:00
Påmeldingsfrist
18.01.21
Sted
Digitalt på Teams
OSLO
Pris
Gratis

Påmeldingsfristen for kurset har utløpt.


Om arrangementet

Tema:


  • Gjennomgang av drøftelsesmøter etter arbeidsmiljøloven § 15-1.
  • Praktisk gjennomføring av møtet, forberedelser, protokoll og praktiske erfaringer.
  • Det rettslige grunnlaget for oppsigelser vil også behandles, herunder oppsigelse begrunnet i arbeidstakers- men også virksomhetens forhold (eks. nedbemanning).


Målet med kurset er å ruste våre tillitsvalgte til å gjennomføre disse møtene samt gjøre de tryggere i rollen som tillitsvalgte for FLT.  


 

Påmeldingsfristen for kurset har utløpt.