Ny i FLT - digitalt

Dette er FLTs introduksjonskurs for nye medlemmer, eller for deg som ikke har gått kurset tidligere. Det er også et viktig kurs å få med seg før man melder seg på Grunnkurs for nye tillitsvalgte.

Tidspunkt
30.10.21: kl 09:00 - 31.10.21: kl 15:00
Påmeldingsfrist
15.10.21
Sted
Digitalt kurs på Teams
OSLO
Pris
Gratis

Om arrangementet

FLT inviterer til kurset Ny i FLT – digitalt på Teams.

Målgruppe:

Kurset passer for nye medlemmer eller de som aldri har vært på et FLT-kurs tidligere.

Etter endt kurs skal deltakerne:
– kjenne til noen hovedtrekk når det gjelder fagbevegelsens historie og arbeidslivets organisering,
– kjenne til noen av de viktigste trekkene ved forbundets tilblivelse og historie,
– kjenne til hovedtrekkene når det gjelder FLTs oppbygning og faglig-politisk virksomhet,
– kjenne til forholdet mellom lover og avtaler og ha noe kjennskap til hvordan lov- og avtaleverket brukes,
– kjenne til medlemsfordelene i FLT
– ha en positiv opplevelse av å være organisert i FLT.

Kurset er også viktig å få med seg før man eventuelt melder seg på Grunnkurs for nye tillitsvalgte.

Temaer:

Arbeidslivets organisering.

FLTs historie.

Fagligpolitisk virksomhet.

Medlemskapet.

Lov- og avtaleverk.