tilbake

Ny i FLT region midt og nord

Region midt og nord inviterer til kurset NY i FLT.

Tidspunkt
02.06.23 kl 16:00 - 04.06.23 kl 14:00
Påmeldingsfrist
02.05.23
Sted
Scandic Nidelven Hotell, Trondheim
TRONDHEIM
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
9

Om arrangementet

  1. Målgrupper

Nye medlemmer i forbundet. Medlemmer som ikke har tatt kurset tidligere.

Dette kurset er første trinn  i FLTs skoleringstrapp. (Du kan også ta vårt digitale kurs Intro til FLT som første trinn)

 

  1. Krav til forkunnskaper

Ingen.

 

  1. Mål

Etter endt kurs skal deltakerne:

  • kjenne til noen hovedtrekk når det gjelder fagbevegelsens historie og arbeidslivets organisering,
  • kjenne til noen av de viktigste trekkene ved forbundets tilblivelse og historie,
  • kjenne til hovedtrekkene når det gjelder FLTs oppbygning og faglig-politisk virksomhet,
  • kjenne til forholdet mellom lover og avtaler og ha noe kjennskap til hvordan lov- og avtaleverket brukes,
  • kjenne til medlemsfordelene i FLT
  • ha en positiv opplevelse av å være organisert i FLT.  

 

FLT dekker reise og opphold. Stipend for tapt arbeidsfortjeneste (kr. 168,- pr time) vil bli gitt ved dokumentasjon fra arbeidsgiver. 

For mer informasjon, ta kontakt med regionrådgiver i midt, Anniken Refseth, telefon 916 53 736, eller regionrådgiver i nord, Leif-Roar Mikkelsen, telefon 90632835