tilbake

Ny i FLT, region øst

Region øst inviterer til kurset Ny i FLT

Tidspunkt
25.08.23 kl 16:00 - 27.08.23 kl 14:00
Påmeldingsfrist
25.07.23
Sted
Sørmarka Konferansehotell
OSLO
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
9

Om arrangementet

Generelt om kurset:

  1. Målgrupper

Nye medlemmer i forbundet. Medlemmer som ikke har tatt kurset tidligere.

Dette kurset er første trinn  i FLTs skoleringstrapp. (Du kan også ta vårt digitale kurs Intro til FLT som første trinn)

 

  1. Krav til forkunnskaper

Ingen.

 

  1. Mål

Etter endt kurs skal deltakerne:

  • kjenne til noen hovedtrekk når det gjelder fagbevegelsens historie og arbeidslivets organisering,
  • kjenne til noen av de viktigste trekkene ved forbundets tilblivelse og historie,
  • kjenne til hovedtrekkene når det gjelder FLTs oppbygning og faglig-politisk virksomhet,
  • kjenne til forholdet mellom lover og avtaler og ha noe kjennskap til hvordan lov- og avtaleverket brukes,
  • kjenne til medlemsfordelene i FLT
  • ha en positiv opplevelse av å være organisert i FLT.  

 

FLT dekker reise og opphold. Stipend for tapt arbeidsfortjeneste (kr. 168,- pr time) vil bli gitt ved dokumentasjon fra arbeidsgiver. 

Kuirset starter kl. 1600 fredag, og avsluttes med lunsj kl. 1300 på søndag. 

For mer informasjon, ta kontakt med regionrådgiver Elisabeth Mogård, telefon 91769654