Pensjon i privat sektor

Digitalt kurs om pensjon for deg som jobber i privat sektor

Tidspunkt
17.09.21: kl - 17.09.21: kl
Påmeldingsfrist
03.09.21
Sted
Digitalt kurs på Teams
OSLO
Pris
Gratis

Om arrangementet

På dette kurset kan du fordype deg i debatten om framtidige endringer i pensjonsordningene, og hvilke mulige konsekvenser dette vil gi for medlemmene

Kursets innhold

  • Folketrygden
  • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Den aktuelle politiske debatten om pensjon
  • Fagbevegelsens holdninger til pensjon
  • Den tillitsvalgtes rolle på egen arbeidsplass

Dette kurset er et selvstudieopplegg. I løpet av 14 dager – i tidsrommet 17. september  kl 17.00 til 1. oktober kl 13.00 – skal du gjennomgå fagstoffet i kurset og besvare den avsluttende kunnskapstesten. Når du har gjort dette får du kursbevis. Vi anbefaler at du deler «studiearbeidet» ditt opp i flere etapper gjennom kursperioden.
Fagstoffet i kurset er en rekke videoer og PowerPoint-presentasjoner om ulike temaer innen pensjon, samt kunnskapstesten. Alt stoffet er tilgjengelig for deg på en nettbasert læringsplattform. Underveis i kurset blir det arrangert en nettkonferanse hvor dere kan stille spørsmål til en fagekspert. Mer informasjon om disse tingene snart.
Sluttesten
Hensikten med sluttesten er først og fremst at du for egen del skal få en sjekk på at du har fått med deg viktige deler av fagstoffet. Og så trenger vi denne testen for å kunne gi deg et kursbevis.
I sluttesten får du 25 spørsmål/flervalgsoppgaver hentet fra det som gjennomgås i videoer og PowerPoint-presentasjoner. Det er ikke lagt opp til noe høyt nivå på spørsmålene. Du må svare riktig på 20 av spørsmålene for å få bestått på testen.
Du kan ta testen så mange ganger du vil.

Kurset starter med et kort frivillig webinar på 1 time 17. september, og avsluttes med webinar 1. oktober

Nettkonferanse:

Du vil antagelig ha en del spørsmål du lurer på når du gjennomgår stoffet i kurset. Derfor setter vi opp en nettkonferanse med pensjonsrådgiver fra Sparebank 1 ved slutten av kurset.
Her kan du stille alle de spørsmål som du vil.
Nettkonferansen til dette kurset blir 1. oktober kl 11.00-13.00