tilbake

Superkurshelg region nord - Grunnskolering modul 3

Har du gått digital grunnopplæring for nye tillitsvalgte, modul 1 og 2 i 2024? Her kommer tredje og siste modul.

Tidspunkt
27.09.24 kl 14:00 - 29.09.24 kl 13:00
Påmeldingsfrist
01.09.23
Sted
Sommarøy Arctic Hotel Tromsø
SOMMARØY
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
39
Påmeldingsfristen for kurset er utløpt

Om arrangementet

Dette kurset er for deg som har gjennomført Grunnskolering modul 1 og 2 (digital grunnopplæring) Du er allerede påmeldt.

Forbundets grunnopplæring består av tre moduler og du blir automatisk påmeldt alle tre moduler når du melder deg på dette kurset.
På dette kurset ønsker vi å inspirere deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Dette er et kurs som retter seg mot bedriftstillitsvalgte.
Det er en forutsetning at deltakerne har gjennomført forbundets introduksjonskurs «Ny i FLT».

Denne tredje og siste modulen gjennomføres fysisk.  Kurset er en blanding av korte forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid med praktiske oppgaver, og diskusjoner i plenum. Vi bruker også en del videoer og animasjoner.

I kurset er praktiske utfordringer du kan møte som tillitsvalgt vektlagt.


Tema:

Grunnopplæring er obligatorisk for alle nye tillitsvalgte. Den består av tre moduler, hver på to dager, til sammen seks dager.

I den første modulen fikk du en basis-innføring i rolle og oppgaver som tillitsvalgt, det lov- og avtaleverket du må forholde deg til, og medbestemmelse på arbeidsplassen.

I den andre modulen gikk vi nærmere inn på bestemte områder innen lov- og avtaleverket, organisasjonsarbeid.

Den tredje modulen vil være mer praktisk rettet opp mot de konkrete læringsmålene som er gjennomgått i modul 1 og 2.

Grunnskoleringen skal gi alle nye tillitsvalgte grunnleggende kunnskaper og verktøy for å fylle rollen på en god måte