tilbake

Sorter etter:

desember 2022

Kurs i gjennomføring av drøftelsesmøter

1. desember 2022

Digitalt på Teams
OSLO

Kurs og konferanser i sentral regi

januar 2023

Praktisk organisasjonsarbeid

13. januar 2023

Superkurshelg 1

Lover og avtaler med vekt på omstilling

13. januar 2023

Superkurshelg 1

Rekruttering

13. januar 2023

Superkurshelg 1

februar 2023

Grunnkurs for nye tillitsvalgte modul 1

4. februar 2023

Grunnskolering modul 1

mars 2023

Grunnkurs for nye tillitsvalgte modul 2

25. mars 2023

Grunnskolering modul 2

august 2023

Grunnkurs for nye tillitsvalgte modul 1

26. august 2023

Grunnskolering modul 1

september 2023

Grunnkurs for nye tillitsvalgte modul 2

23. september 2023

Grunnskolering modul 2

oktober 2023

Grunnkurs for nye tillitsvalgte modul 3

20. oktober 2023

Superkurshelg 2