Sorter etter:

Tid Tema Sted

oktober 2021

Ny i FLT - digitalt

30. oktober 2021

Digitalt kurs på Teams
OSLO

Kurs og konferanser i sentral regi

november 2021

Pensjon i privat sektor

26. november 2021

Digitalt kurs på Teams
OSLO

Kurs og konferanser i sentral regi

Grunnskolering for nye tillitsvalgte, modul 3

26. november 2021

Kurssted kommer
OSLO

Kurs og konferanser i sentral regi