tilbake

Sorter etter:

september 2023

Kurs i gjennomføring av drøftelsesmøter

28. september 2023

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

oktober 2023

Pensjon i privat sektor

16. oktober 2023

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

november 2023

Superkurshelg region nord - Grunnskolering modul 3

3. november 2023

Sommarøy Arcitic Hotell Tromsø
SOMMARØY

Superkurshelg 1

Superkurshelg i region nord - Forhandlingskunnskap

3. november 2023

Sommarøy Arctic Hotell Tromsø
SOMMARØY

Superkurshelg 1

Superkurshelg i region nord - Rekruttering

3. november 2023

Sommarøy Arctic Hotell Tromsø
SOMMARØY

Superkurshelg 1

Superkurshelg i region nord - Ny i FLT

3. november 2023

Sommarøy Arctic Hotell Tromsø
SOMMARØY

Superkurshelg 1

Kurs i gjennomføring av drøftelsesmøter

30. november 2023

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

januar 2024

Superkurshelg 1- Ny i FLT

12. januar 2024

Sørmarka Konferansehotel AS
LO Kurs og konferansesenter, Enebakkveien 625, SIGGERUD

Superkurshelg 1

Superkurshelg -Lover og avtaler med vekt på omstilling

12. januar 2024

Sørmarka Konferansehotel AS
LO Kurs og konferansesenter, Enebakkveien 625, SIGGERUD

Superkurshelg 1

Superkurshelg 1 Rekruttering

12. januar 2024

Sørmarka Konferansehotel AS
LO Kurs og konferansesenter, Enebakkveien 625, SIGGERUD

Superkurshelg 1

Kortkurs i lønnsforhandling

25. januar 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

april 2024

Kortkurs i lønnsforhandling

25. april 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

mai 2024

Kortkurs i lønnsforhandling

23. mai 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

juni 2024

Kortkurs i lønnsforhandling

30. juni 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

august 2024

Kortkurs i lønnsforhandling

29. august 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

september 2024

Kortkurs i lønnsforhandling

5. september 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

Kortkurs i lønnsforhandling

19. september 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

november 2024

Kortkurs i lønnsforhandling

28. november 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs