Sorter etter:

Tid Tema Sted

OSLO

Ny i FLT - digitalt

28. august 2021

Digitalt kurs på Teams
OSLO

Kurs og konferanser i sentral regi

Grunnskolering for nye tillitsvalgte, modul 2, digitalt på Teams

28. august 2021

Digitalt kurs på Teams
OSLO

Kurs og konferanser i sentral regi

Pensjon i privat sektor

17. september 2021

Digitalt kurs på Teams
OSLO

Kurs og konferanser i sentral regi

Ny i FLT - digitalt

30. oktober 2021

Digitalt kurs på Teams
OSLO

Kurs og konferanser i sentral regi

Pensjon i privat sektor

26. november 2021

Digitalt kurs på Teams
OSLO

Kurs og konferanser i sentral regi

Grunnskolering for nye tillitsvalgte, modul 3

26. november 2021

Kurssted kommer
OSLO

Kurs og konferanser i sentral regi