tilbake

Sorter etter:

OSLO

Kortkurs i lønnsforhandling

29. august 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

Kortkurs i lønnsforhandling

5. september 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

Kurs i gjennomføring av drøftelsemøter

19. september 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

Kurs i gjennomføring av drøftelsemøter

28. november 2024

Digitalt på Teams
OSLO

Digitalt kurs

SOMMARØY

Superkurshelg i region nord - Forhandlingskunnskap

27. september 2024

Sommarøy Arctic Hotel Tromsø
SOMMARØY

Superkurshelg 2

Superkurshelg i region nord - Praktisk organisasjonsarbeid

27. september 2024

Sommarøy Arctic Hotel Tromsø
SOMMARØY

Superkurshelg 2

Superkurshelg Ny i FLT

27. september 2024

Sommarøy Arctic Hotel Tromsø
SOMMARØY

Superkurshelg 2

Superkurshelg region nord - Grunnskolering modul 3

27. september 2024

Sommarøy Arctic Hotel Tromsø
SOMMARØY

Superkurshelg 2